caes93 592 23 13
·
info@novesgestions.cat
·
Dl-Dj: 9h-19h / Dv: 9h-14h
FES LA TEVA CONSULTA

Bases legals “Segon Sorteig Renda 2023”

Condicions del “II Sorteig Renda 2023”

Promoció vàlida del 6 al 15 de maig del 2024 (tots dos inclosos).

1. Descripció del premi

Noves Gestions S.C.P. (d’ara endavant, “Noves Gestions”), sortejarà un (1) premi consistent en el cost de la tramitació d’una Declaració de la Renda 2023. El sorteig es realitzarà entre les persones que compleixin els requisits de l’apartat 2. El lliurament del premi es realitzarà a les oficines de Noves Gestions a partir del 16 de maig del 2024, prèvia acceptació del mateix per part del corresponent guanyador/a.

2. Requisits per participar al sorteig

Podran participar en el sorteig i tindran dret al premi descrit a l’apartat 1 totes aquelles persones que compleixin les condicions requerides i que es recullen a continuació:

– Ser client o no ser client de Noves Gestions.
– Ser persona física, més gran de 18 anys.
– Ser resident a Espanya, amb domicili de correspondència a Espanya.

No tindran dret a premi les persones que no compleixin les condicions especificades.

En previsió que Noves Gestions no localitzi el guanyador del premi o aquest no ho accepti en els terminis establerts en aquestes condicions, s’escolliran cinc (5) suplents que, per ordre de sortida, substituiran l’agraciat que incorregués en qualsevol d’aquestes circumstàncies i així successivament, repetint-se el mateix procediment fins a esgotar la llista de suplents per ordre de sortida al sorteig.

En el cas que, una vegada esgotada la llista de suplents, no hagués estat possible localitzar-ne cap, o no acceptessin el premi, o no poguessin gaudir-lo per qualsevol motiu, el premi en qüestió es considerarà desert. Quan alguna de les persones agraciades hagi mort abans de la recepció del premi, aquest correspondrà al suplent elegit a aquest efecte. En cas que, per qualsevol motiu, l’agraciat no en pugui gaudir el premi, no podrà transmetre o donar el premi, passant al suplent elegit a aquest efecte.

3. Data i realització del sorteig

El sorteig es realitzarà virtualment a través d’una aplicació on-line de sorteigs el dia 16 de maig del 2024. Si per causa justificada no fos possible realitzar el sorteig a la data indicada anteriorment, es durà a terme el següent dia hàbil a la respectiva data prevista. Si un cop començat el procés del sorteig, aquest s’interrompés per raons tècniques o causes alienes a la voluntat de Noves Gestions, es tornaria a repetir des del principi, anul·lant totes les actuacions desenvolupades fins aquell moment, incloses les adjudicacions de premis que s’haguessin produït.

4. Operativa del sorteig

Noves Gestions presentarà un fitxer informatitzat on constin tots els participants que tinguin dret al premi segons s’estableix a l’apartat 2. El nom i cognoms de cada participant s’introduiran en una aplicació on-line de sorteigs que determinarà el guanyador a l’atzar així com els suplents del sorteig. Noves Gestions conservarà els fitxers informatitzats on constin tots els participants que compleixin els requisits exigits en aquest reglament i que accedeixin al sorteig durant un termini de seixanta (60) dies a comptar des de la data de celebració del sorteig, a fi de poder atendre qualsevol sol·licitud de verificació de la participació sol·licitada pels esmentats titulars.

5. Comunicació del premi

Noves Gestions contactarà amb el guanyador a través d’Instagram, indicant-li la data de lliurament del premi.

Si, en el termini màxim de cinc (5) dies naturals des del primer intent de posada en contacte amb el participant premiat, no fos possible la seva localització; aquest no acceptés el premi; no pogués gaudir-lo per qualsevol motiu o no en tingués dret segons el que disposa l’apartat número 2, el premi recaurà en el suplent seleccionat a aquest efecte, que haurà de manifestar la seva acceptació en aquest mateix termini estipulat, repetint-se successivament el mateix procediment fins a esgotar la llista de suplents per ordre de prioritat de sortida al sorteig. En el cas que, una vegada esgotada la llista de suplents, no hagués estat possible localitzar-ne cap, o no acceptessin el premi, o no poguessin gaudir-lo per qualsevol motiu, el premi en qüestió es considerarà desert. Un cop acceptat el premi pel guanyador, aquest no podrà ser objecte de rebuig ni devolució a Noves Gestions. Si vols saber més sobre els teus drets o ampliar la informació sobre com protegim la teva privacitat, accedeix a la nostra Política de Privacitat.

6. Entrega del premi

Noves Gestions lliurarà el premi físicament a les oficines de Noves Gestions a partir del 16 de maig del 2024.

7. Publicitat dels premis

Podrà donar-se publicitat del resultat del sorteig a diversos mitjans de comunicació, així com al web de Noves Gestions i les seves xarxes socials. Així mateix, els guanyadors dels premis autoritzen Noves Gestions a utilitzar publicitàriament el seu nom al material publicitari relacionat amb aquesta promoció. Els guanyadors podran exercir en tot moment i de conformitat amb la legislació vigent, els seus drets de portabilitat, accés, rectificació, cancel·lació i oposició als tractaments i cessions abans indicats, així com exercir altres drets sobre la protecció de les dades personals, atorgats per la normativa vigent en cada moment, a través de l’adreça de correu electrònic info@novesgestions.cat.

8. Exoneració de responsabilitat

Noves Gestions queda exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de qualsevol circumstància imputable a tercers que pugui afectar el correcte gaudi del premi.

9. Consultes

Per a qualsevol aclariment amb relació al compliment de les condicions d’aquesta promoció, contacta’ns al telèfon 93 592 23 13 o per correu electrònic a través de l’adreça de correu electrònic info@novesgestions.cat. El termini per sol·licitar l’aplicació de la present promoció, una vegada finalitzat el termini per al compliment dels requisits, caduca als 90 dies naturals de la realització del sorteig.

10. Protecció de dades de caràcter personal

Totes les dades personals seran emmagatzemades per Noves Gestions amb la finalitat de complir determinades obligacions legals i es faran servir per comunicar i gestionar el lliurament de l’incentiu. Els usuaris podran exercir en tot moment i de conformitat amb la legislació vigent, els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament a través del correu: info@novesgestions.cat i consultar més informació sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat.

11. Acceptació de les condicions

Els participants, pel sol fet de participar en aquesta promoció, n’accepten les condicions i el criteri de Noves Gestions quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquests sorteigs. Noves Gestions es reserva el dret a efectuar qualsevol canvi en les condicions de la promoció, així com a suspendre-la o a ampliar-la en el moment que ho consideri oportú o per causes de força major, sempre fent públics aquests canvis i prèvies les autoritzacions administratives que, si escau, corresponguin.

 

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència d'usuari. Si continues navegant estàs donant el teu consentiment per a l'acceptació de les cookies esmentades i l'acceptació de la nostra Política de Cookies. Click a l'enllaç per a més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies